In Ruy Băng

Sản phẩm mẫu

Akema

Gồm các sản phẩm in trên chất liệu Ruy băng, vải giấy, giấy dai